Wągrowieckie Stowarzyszanie Szlaku Cysterskiego

Strona internetowa

Bieżące i zawsze aktualne wiadomości z działalności Wągrowieckiego Stowarzyszenia Szlaku Cysterskiego.

Zapraszamy!

Dydaktyka

Stowarzyszenie prowadzi działalność dydaktyczno-wydawniczą związaną z zakonem cystersów w Wągrowcu.

Prezentacja

Łekneńsko-wągrowieckiego odcinka wielkopolsko-lubuskiej pętli szlaku cysterskiego.

Wydawnictwa i oferty

Ostatnie wpisy

Seria widokówek promujących powiat wągrowiecki

Koncepcja serii: Andrzej Wieczorek Opracowanie: Jerzy Piasecki Zdjęcia: Zbigniew Paulus

Więcej

Seria widokówek promujących Łekneńsko-Wągrowiecki Odcinek Szlaku Cysterskiego

Koncepcja serii: Andrzej Wieczorek Opracowanie: Jerzy Piasecki Zdjęcia: Zbigniew Paulus

Więcej

Figurki

Więcej

Kubki

Więcej

Kolejne kartki pocztowe promujące Szlak Cysterski w Polsce

W kwietniu br. Poczta Polska wydała zgodnie z planem dwie kolejne kartki pocztowe, które promują obiekty szlaku cysterskiego. Tym razem kartki promują Ląd nad Wartą i Oliwę. Niestety Poczta ogranicza nakład kartek a kolejne mają być wydane dopiero za dwa lata. Kartka nr 11 „Ląd nad Wartą” Kartka nr 12 „Oliwa”  

Więcej

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu

Stowarzyszenie promując ciekawe obiekty powiatu wągrowieckiego, wydało folder o kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu. Autorem tekstu jest Marcin Moeglich, a zdjęcia wykonał Zbigniew Paulus. Wydawnictwo ukazało się dzięki wsparciu: DSV Sp. z. o. o. w Wągrowcu, Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu i Wągrowieckiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych Sp. z. o. o. . Folder jest

Więcej

Pamiątki

Zbliża się kolejny sezon turystyczny. Przypominamy, że pamiątki promujące Szlak cysterski w Polsce można zamawiać w: Centrum Ceramiki i Technologii Dariusz Kępka Os. Cechowe 27/28 64- 840 Budzyń Tel. 67 284 30 39 Fax.67 284 30 40

Więcej

Kontynuacja serii kart pocztowych

Seria kart pocztowych promujących Szlak cysterski w Polsce jest wydawana przez Pocztę Polską od 2007 roku. Dotychczas wprowadzono na rynek 8 kart ( mapa szlaku, Łekno-Wągrowiec, Pelplin, Kraków – Mogiła, Kołbacz, Lubiąż, Jędrzejów i Sulejów ).  W tym roku w maju Poczta Polska wyda dwie kolejne kartki, które będą promować obiekty w Koprzywnicy i Wąchocku.

Więcej

O cysterskim szlaku

We wrześniu 2010 roku wydawnictwo „Pejzaż” z Bydgoszczy wydało w nakładzie 1000 egzemplarzy I tom z serii „Klasztory cysterskie pętli wielkopolsko – lubuskiej Łekno – Wągrowiec”. Celem serii jest promocja szlaku cysterskiego w Polsce ( wszystkich obiektów na poszczególnych pętlach ) w formie popularno- naukowej. Autorem I tomu jest prof. A. M. Wyrwa , a

Więcej

Nowa siedziba Stowarzyszenia

Nowy adres: Wągrowieckie Stowarzysznie Szlaku Cysterskiego 62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 15a Urząd Miasta 

Więcej

Dwie kolejne kartki Poczty Polskiej

Pod koniec maja br. roku ukazały się kolejne kartki pocztowe z serii „Szlak Cysterski w Polsce”. Tegoroczne kartki zgodnie z zapowiedzią promują obiekty w Jędrzejowie i Sulejowie(pętla małopolska). Kartki wydano w nakładzie 28 500 sztuk. Kartka nr 7 „Jędrzejów” Kartka nr 8 „Sulejów”

Więcej

Kolejne wydawnictwo promujące pętlę

Wielkopolska Organizacja Turystyczna wydała na początku 2010 r. folder „Szlak cysterski. Pętla wielkopolsko-lubuska.” Tekst opracowała Anna Plenzler. Zdjęcia wykonał P. Skórnicki a konsultantem był prof. dr hab. Andrzej M. Wyrwa. Okładka „Szlak cysterski. Pętla wielkopolsko-lubuska”.  

Więcej

V Ogólnopolskie Forum Gmin Cysterskich oraz Właścicieli Obiektów

Organizatorami Forum byli;  – Departament Promocji Edukacji Kultury Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego,  – Powiat Starachowicki,  – Powiat Sandomierski,  – Powiat Piotrkowski,  – Miasto i Gmina Wąchock,  – Rada Koordynacyjna Szlaku Cysterskiego w Polsce,  – Fundacja „Obiekt Zabytkowy Opactwo oo.Cystersów w Wąchocku.” Patronat honorowy sprawowali;  – Bogdan Zdrojewski -Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

Więcej

Plany Poczty Polskiej

We wrześniu 2009 roku na stronach internetowych Poczty Polskiej umieszczono plan emisji kartek pocztowych z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej na 2010 rok. Miło mi poinformować zainteresowanych, że na maj 2010 roku planowane są dwie kolejne kartki promujące Szlak Cysterski w Polsce. Będą to obiekty w Jędrzejowie i Sulejowie.

Więcej

Kolejne kartki Poczty Polskiej

Pod koniec maja br. ukazały się dwie kolejne kartki pocztowe emisji „Szlak Cysterski w Polsce”. Tegoroczne kartki promują obiekty w Kołbaczu / Pętla pomorsko-kujawsko-chełmińska / i Lubiążu / Pętla śląska /. Niestety niski jest nakład kartek. Tylko po 25 000 sztuk. W roku 2010 ukażą się kartki promujące Jędrzejów i Sulejów. Kartka nr 5 „Kołbacz”

Więcej

Nowe wydawnictwa

W sierpniu i na początku września ukażą się kolejne materiały promujące powiat wągrowiecki. Będą to kolejne widokówki i dwa foldery; „Kościół pw. św. Mikołaja” oraz „Umocniona pozycja osłonowa „Armii Poznań” z 1939 r. w rejonie: Wągrowiec-Gołańcz-Dobieszewo”.

Więcej

Konferencja „Regionalizm w szkole”

Realizując plan Stowarzyszenia na bieżący rok w dniu 15 maja w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, odbyła się konferencja dla nauczycieli pod hasłem „Regionalizm w szkole”. Konferencję zorganizowano przy współudziale Starostwa Powiatowego w Wągrowcu oraz Oddziału Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Podczas konferencji omówiono następujące tematy:  – regionalizm jako element tożsamości narodowej i systemu

Więcej

Kolejna kartka Poczty Polskiej

W maju br. Poczta Polska wydała trzecią kartkę pocztową promującą Szlak Cysterski w Polsce. Tym razem dotyczy ona Pelplina. Czwarta kartka z tej serii zostanie wydana z sierpniu 2008 roku. Kartka nr 3 „Pelplin”  

Więcej

Szlak Cysterski w Wielkopolsce

Od stycznia br. prowadzone są rozmowy przedstawicieli:  – Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”,  – Starostwa Powiatowego w Wągrowcu,  – Miasta Wągrowca,  – Gminy Wągrowiec,  – Archidiecezji Gnieźnieńskiej  oraz Wągrowieckiego Stowarzyszenia Szlaku Cysterskiego na temat wspólnych działań w zakresie pozyskiwania środków finansowych pochodzących z różnych źródeł (również z UE), na zrealizowanie kilku projektów pod hasłem „Szlak cysterski”.

Więcej

Bierzwnik, Obra

Kartki pocztowe „Bierzwnik” i „Obra” w nakładzie 20 tysięcy sztuk każda. Projekt: J. Górska, Fotografie: B. Stolpiak, T. Świercz, A. Albaniak, D. Kopyto, ze zbiorów klasztoru w Obrze, Data wydania: kwiecień 2014 r., Wydawnictwo: Poczta Polska S. A. .

Więcej

VII Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce

VII Forum odbyło się w dniach 31. 08. – 02. 09. 2012 r. w Wągrowcu. Głównymi organizatorami była Gmina Wągrowiec oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka 7 Ryb.

Więcej

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze 2012 r.

W dniu 16 maja 2012 r. odbyło się w Muzeum Regionalnym w Wągrowcu zebranie sprawozdawczo – wyborcze WSSC. Uczestnicy zebrania wysłuchali sprawozdania z pracy Zarządu za miniony okres oraz zapoznali się z treścią sprawozdania finansowego. W wyniku podjętych uchwał dokonujących zmian w statucie wybrano mniej liczny Zarząd w składzie: Andrzej Wieczorek – prezes Jerzy Piasecki

Więcej

Ląd nad Wartą, Oliwa

Kartki pocztowe „Ląd nad Wartą” i „Oliwa” w nakładzie 32 tysiące sztuk każda. Projekt: J. Górska, Fotografie: Z. Tomczak, K. Budziński, J. Nowiński, P. Borsuk Data wydania: kwiecień 2012 r., Wydawnictwo: Poczta Polska S. A. .  

Więcej

VI Forum Szlaku Cysterskiego

W dniach 2 – 4 września 2011 r. odbyło się w Jemielnicy woj. opolskie VI Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce. Forum inaugurowało Europejskie Dni Dziedzictwa w tym województwie. Do głównych wydarzeń Forum należały: konferencja nt. działalności gospodarczej zakonu cysterskiego, panel dyskusyjny „Promocja dziedzictwa kulturowego – wymiana doświadczeń” oraz wspólne posiedzenie Rady Koordynacyjnej Szlaku Cysterskiego w

Więcej

Kontynuacja serii Poczty Polskiej S. A.

W kwietniu 2011 r. ukazały się dwie kolejne kartki pocztowe z serii „Szlak cysterski w Polsce”. Tegoroczne kartki promują obiekty w Koprzywnicy i w Wąchocku. W kwietniu 2012 roku r. Poczta Polska S. A. zaplanowała wydanie kolejnych kartek. Będą promować obiekty w Lądzie i w Oliwie. Kartka nr 9 „Koprzywnica” Kartka nr 10 „Wąchock”  

Więcej

Zebranie sprawozdawcze i plany na 2011 rok

Zebranie odbyło się w siedzibie Stowarzyszenia w dniu 13 kwietnia 2011 r. Prezes Zarządu przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie od kwietnia 2010 r. do kwietnia 2011 r. . Przedstawiono też sprawozdanie finasowe. Oba sprawozdania zostały przyjęte. W planach na rok 2011 i na dalsze lata są prace, których celem będzie wydanie przewodnika po powiecie

Więcej

Koprzywnica, Wąchock

Kartki pocztowe „Koprzywnica” i „Wąchock” w nakładzie 27 500 sztuk każda. Projekt: J. Górska, Fotografie: E. Graboś, W. Marzec, M. Zapart, Data wydania: kwiecień 2011 r., Wydawnictwo: Poczta Polska S. A. .

Więcej

Zebranie sprawozdawcze i plany na 2010 rok

31 maja 2010 r. odbyło się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia. Po raz pierwszy odbyło się w nowej siedzibie w budynku Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki. Zmianę siedziby zaproponował Zarząd już w 2009 r. Decyzję zatwierdzili uczestnicy zebrania sprawozdawczego. Na zebraniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu oraz sprawozdanie finansowe za okres IV 2009 – V 2010 rok.

Więcej

Jędrzejów, Sulejów

Kartki pocztowe „Jędrzejów” i „Sulejów” w nakładzie 28 500 sztuk każda. Projekt: J. Górska, Fotografie: J. Rzodeczko, M. Zapart, Data wydania: maj 2010 r., Wydawnictwo: Poczta Polska.

Więcej

Kołbacz, Lubiąż

Kartki pocztowe „Kołbacz” i „Lubiąż” w nakładzie 25 tysięcy sztuk każda. Projekt: J. Górska, Fotografie: B. Zbonikowska, R. Sołdek, Data wydania: maj 2009 r., Wydawnictwo: Poczta Polska S. A. .

Więcej

Pamiątki promujące Szlak Cysterski w Polsce

Obserwacje poczynione podczas moich pobytów w wielu miejscach w Polsce i w Niemczech, związanych z cystersami potwierdziły fakt, że mało jest pamiątek promujących ten szlak, ale wspólnych dla całego szlaku. W lutym tego roku „Centrum Ceramiki i Technologii Dariusz Kępka” po rozmowach ze mną podjęło się wykonania modeli porcelanowych pamiątek. Modele przedstawiłem członkom Rady Koordynacyjnej

Więcej

IV Ogólnopolskie Forum Gmin Cysterskich

W dniach od 20 do 24 września 2008 roku w Pelplinie odbyło się IV Forum Gmin Cysterskich. Jego uczestnicy wzięli udział w VIII Jarmarku Cysterskim w Pelplinie. Dyskutowali o sprawach dotyczących „Szlaku Cysterskiego w Polsce” . Mieli też okazję zwiedzić obiekty związane z cystersami w Byszewie, Koronowie, Żarnowcu i w Oliwie. Kolejne V Ogólnopolskie Forum Gmin Cysterskich odbędzie się w

Więcej

Czwarta kartka Poczty Polskiej

29 sierpnia 2008 roku, Poczta Polska wprowadziła do obiegu czwartą kartkę z serii „Szlak Cysterski w Polsce”. Kartka promuje klasztor w Mogile. Do planu emisji kolejnych kartek w 2009 roku uzyskały rekomendację; – dawne opactwo cysterskie w Kołbaczu, – dawne opactwo cysterskie w Lubiążu. Kartka nr 4 „Kraków Mogiła”

Więcej

Pelplin, Kraków Mogiła

Kartki pocztowe „Pelplin” i „Kraków mogła”. W nakładach odpowiednio 55 700 sztuk oraz 52 300 sztuki. Projekt: J. Górska, Fotografie: K. Mania, J. Raciński, S. Makarewicz, M. Włodarczyk, Data wydania: kwiecień i Lipiec 2008 r., Wydawnictwo: Poczta Polska S. A. .

Więcej

Rajd samochodowy Merkury 2008

W dniach 13-15 czerwca 2008 r., Automobilklub Wielkopolski organizuje w Wągrowcu XVIII edycję Rajdu Merkury Rajd ten to: V i VI Runda Pucharu Europy Centralnej IV i V Runda Nawigacyjnych Samochodowych Mistrzostw Polski III Runda Turystyczno Nawigacyjnych Mistrzostw Polski Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych III i IV Runda Turystyczno Motorowych Mistrzostw Polski.

Więcej

Zamierzenia na 2008 rok

– wydanie kolejnych materiałów promujących powiat wągrowiecki(osiem kolejnych widokówek i dwa foldery – „Kościół pw. św. Mikołaja w Tarnowie Pałuckim”, „Umocniona pozycja osłonowa armii „Poznań” z 1939 roku w rejonie: Wągrowiec – Gołańcz – Dobieszewo”),  – współudział w organizacji rajdu „Merkury 2008”,  – wspieranie działań promujących wiedzę o cystersach,  – działania związane z promocją szlaku

Więcej

Cysterski Szlak Rowerowy

Efektem rozmów rozpoczętych z inicjatywy stowarzyszenia w styczniu 2007 r. z udziałem władz miasta Wągrowca, gminy Wągrowiec, Starostwa Powiatowego i Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie, jest utworzenie „Cysterskiego Szlaku Rowerowego”. Został on oficjalnie otwarty 7 października 2007 r.

Więcej

Kolejne wydawnictwa Stowarzyszenia

W roku 2007 stowarzyszenie wydało kolejne foldery:  – „Klasztor pocysterski w Wągrowcu” ukazał się 10 maja 2007 r.,  – „Kościoły drewniane w powiecie wągrowieckim” ukazał się 8 czerwca 2007 r.  Ponadto 16 sierpnia 2007 r. wydano serię 8 widokówek promujących powiat wągrowiecki. Widokówki są do nabycia w Wągrowcu w Księgarni „LOCUM” przy ul. Wojska Polskiego

Więcej

Kartki pocztowe

Z zapytaniem o możliwość ujęcia w planach emisji znaczków i kart pocztowych tematu „Szlak cysterski w Polsce” zwróciłem się do Pocztowego Centrum Filatelistyki w Warszawie 14 lutego 2006 r. Po złożeniu stosownego wniosku, co uczyniłem 5 maja 2006 r., otrzymałem informację (10 lipca) o decyzji Dyrektora Generalnego Poczty Polskiej o włączeniu tematu do planu emisji

Więcej

MERKURY 2007

Od 8 do 10 czerwca br. na terenie powiatu wągrowieckiego odbyły się:  – Nawigacyjne Samochodowe Mistrzostwa Polski,  – Turystyczno Motorowe Mistrzostwa Polski,  – Turystyczno Nawigacyjne Mistrzostwa Polski Zmotoryzowanych Niepełnosprawnych,  – Mistrzostwa Okręgu Pojazdów Zabytkowych. Imprezę zorganizował Automobilklub Wielkopolski pod hasłem „Cystersi w Wielkopolsce”. Rajd przeprowadzono przy wsparciu Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego i Wągrowieckiego Stowarzyszenia Szlaku

Więcej

I Gala Produktów i Wyrobów Regionalnych

Stowarzyszenie „Dolina Wełny”, Miasto i Gmina Gołańcz oraz Gołaniecki Ośrodek Kultury zorganizowały w Gołańczy 29 kwietnia 2007 r. „I Galę Produktów i Wyrobów Regionalnych”. Dzięki uprzejmości organizatorów wystawiono na wspólnym stoisku produkty nawiązujące do tradycji cysterskiej. Wystawiono;  – cysterski ser pełnotłusty produkowany przez Mleczarnię Wolsztyn o/Damasławek,  – kiełbasę cysterską produkowaną przez Rzeźnię-Masarnię „Romex” z Łęgowa

Więcej

Pieczęć konwentu w Łeknie, Łekno-Wągrowiec

Kartki pocztowe „Pieczęć konwentu w Łeknie z dokumentu z 1368 roku według Kodeksu Dyplomatycznego Wielkopolski z 1881 roku” oraz „Łekno-Wągrowiec” w nakładzie 60 tysięcy sztuk każda. Projekt: J. Górska, Fotografie: P. Namiota, Z. Paulus, M. Wojciechowski, Data wydania: marzec 2007 r., Wydawnictwo: Poczta Polska S. A. .

Więcej

Współpraca z ACKL w Lűneburgu

W dniach od 2 do 5 października 2006 r. przebywała w Wągrowcu grupa pielgrzymkowo-turystyczna, reprezentująca Arbeitgemeinschaft Christlicher Kirchen Lűneburg (ACKL). Na czele tej grupy stał pastor Eckhard Lukow z Amelinghausen. Efektem pobytu przedstawicieli ACKL (Stowarzyszenia Kościołów Chrześcijańskich z Lűneburga) było podpisanie „Deklaracji Współpracy” z Wągrowieckim Stowarzyszeniem Szlaku Cysterskiego. Postanowiono podjąć współpracę w zakresie:  – promowania

Więcej

Cysterski Festyn "Na Zbylutowym Grodzie"